U CIJENE JE UKLJUČEN PDV 25%.

-PČELARSKA DRUŠTVA I VETERINARSKE STANICE IMAJU POPUST OD 5-7%

-ROBA ZA DALJNU DISTRIBUCIJU IMA POPUST OD 10-15%